О нас

Мы — группа левых активистов из России и Украины, сторонники коммунистических и социалистических идей, от умеренных до радикальных. Принадлежа к разным политических организациям и движениям, мы объединены общей целью — помочь возрождению действительно революционного левого движения в Украине. Мы не являемся патриотами капиталистической России или Украины. Власти этих стран одинаково враждебны интересам человека труда.

С начала периода политического кризиса в Украине, после победы в феврале 2014 года т.н. «революции достоинства», когда к власти пришли прозападные либералы и националисты, легальная политическая деятельность для левых стала почти невозможной. Проводимая политика «декоммунизации» и легализация националистических группировок сделала невозможной ранее проводившуюся левыми политическую работу (участие в выборах, митинги и т.п), к примеру появился закон запрещающий коммунистическую символику за нарушение которого сажают в тюрьму (ст. 436-1 ККУ). Украинским левым сегодня приходится действовать фактически в новых условиях - условиях подполья, отчаянно нуждаясь в разного рода поддержке (информационной, материальной и т.д.). Другой причиной создания такой группы стало появление в России множества левых политэмигрантов, вынужденных покинуть Украину из-за репрессий.

Наш интернациональный долг — помочь им и помочь тем кто остался в Украине.

Основное направление работы группы —  информационное освещение событий и сбор средств. Важным направлением является противодействие репрессиям украинских спецслужб и помощь левым политзаключенным в Украине. Присоединиться к нашей инициативе может любой человек, независимо от организационной принадлежности, добровольно изъявивший желание помочь общему делу.

Хай живе Червона Україна!

Ми – група лівих активістів з Росії та України, прихильники
комуністичних та соціалістичних ідей, від поміркованих до радикальних.
Ми належимо до різних політичних організацій та рухів, проте, нас
об’єднує спільна мета – сприяння відродженню справді революційного
лівого руху на теренах України. Ми не були та не будемо патріотами
капіталістичної Росії чи України, позаяк влада у цих країнах є
однаково ворожою інтересам працюючої людини.

 Від початку політичної кризи в Україні, що розпочалася після перемоги
так званої «революції гідності» у лютому 2014 року, коли до влади
прийшли прозахідні ліберали та націоналісти, легальна політична
діяльність лівих стала майже неможливою. Політика «декомунізації» та
легалізація націоналістичних угруповань унеможливила політичну роботу,
яку проводили ліві (участь у виборах, мітинги, тощо). Зокрема,
ухвалено закон, що забороняє комуністичну символіку, порушення якого
карається ув’язненням (ст. 436-1 ККУ). Українським лівим доводиться
діяти у нових умовах – в умовах підпілля. Відтак, вони відчайдушно
потребують різнобічної підтримки (інформаційної, матеріальної, та
ін.).

Іншою причиною створення такої групи стала наявність в Росії численних
лівих політемігрантів, що були змушені виїхати з України внаслідок
репресій. Наш інтернаціоналізм зобов’язує надати допомогу цим
товаришам, а також лівим, що лишилися в Україні.

Основними напрямками нашої роботи є інформаційне висвітлення подій та
збір коштів. Іншим важливим напрямком є протидія репресіям українських
спецслужб та допомога лівим політв’язням в Україні. Приєднатися до
нашої ініціативи може кожна людина, незалежно від її організаційної
приналежності, яка на добровільних засадах виявила бажання допомагати
спільній справі.

Хай живе Червона Україна!


1 комментарий: